ΑΜΠΕΡΙΑ

Το 2011, η ομάδα εργασίας προχώρησε στο σχεδιασμό ενός αθλητικού πάρκου/χώρου αναψυχής στην περιοχή της “Αμπεριάς”, ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, διαδραμάτισαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Στην πρώτη συνάντηση, οι αρχιτέκτονες της ομάδας, σε συνεργασία με τους κατοίκους, αφού μελέτησαν το σχέδιο πόλης της περιοχής και αναγνώρισαν τα σημεία που προσφέρονταν για αυτό το σκοπό,  κατέληξαν σε μία έκταση 6 στρεμμάτων η οποία ανήκει στο Δήμο Χανίων. Για την συγκεκριμένη έκταση, το σχέδιο πόλης προέβλεπε τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή όμως, περίπου η μισή έκταση ήταν καταπατημένη από ιδιώτη.

Στην συνέχεια, ακολούθησε συνεννόηση με το Δήμο Χανίων για τη λήψη άδειας προσωρινής χρήσης του χώρου, με την προϋπόθεση ότι κατά το σχεδιασμό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη – όπως και έγινε – η χρήση που προέβλεπε εκ των προτέρων το σχέδιο πόλης. Κατά τη φάση του σχεδιασμού, όλες οι διαμορφώσεις και οι μικρές κατασκευές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι αναστρέψιμες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι περιμετρικές φυτεύσεις, οι οποίες έγιναν με στόχο να παραμείνουν.

Ακολούθησε ανοικτό κάλεσμα στον τοπικό τύπο και συνάντηση με τους κατοίκους, στην οποία απάντησαν σε ερωτήσεις ως προς τις ανάγκες που είχε η γειτονιά τους στους δημόσιους χώρους. Ο στόχος ήταν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι ανάγκες εκείνες, που καλούνταν κατά προτεραιότητα να καλύψουν οι νέες χρήσεις του δημόσιου χώρου που θα προέκυπτε.

Η ομάδα αρχιτεκτόνων, αφού επεξεργάστηκε τα παραπάνω στοιχεία, προχώρησε στον επανασχεδιασμό του χώρου και μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης, έγινε η παρουσίασή της στους κατοίκους. Εκεί συζητήθηκαν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, εγγράφηκαν οι εθελοντές ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, και με αυτόν τον τρόπο οργανώθηκαν επιμέρους ομάδες εργασίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έγινε κάλεσμα προς τους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και σε όποιον άλλον ήθελε να βοηθήσει, μέσω του διαδικτύου, του τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, αναλύοντας και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι προχωρούσαν σε αυτήν την κίνηση.

Εξαιτίας της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας και της γενικότερης δυσκολίας εξεύρεσης πόρων, έπρεπε να βρεθούν τρόποι και να εντοπιστούν οι πηγές που θα στήριζαν την υλοποίηση της μελέτης. Η ομάδα εργασίας προχώρησε στην αξιοποίηση διαθέσιμων υλικών – κυρίως αποτέλεσμα επανάχρησης και ανακύκλωσης. Πολύ σημαντική ήταν και η εθελοντική προσφορά από ιδιώτες σε εξειδικευμένη εργασία.

Το πρώτο διήμερο που ξεκίνησε η υλοποίηση του πάρκου, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της περιοχής, ενώ αξιοσημείωτο είναι  το γεγονός ότι συνέβαλαν εθελοντές όλων των ηλικιών, τόσο από τη γειτονιά, όσο και από άλλες γειτονιές των Χανίων.

Ο εγκαταλειμμένος αυτός χώρος απέκτησε, νέα, λειτουργική διάσταση και ενεργοποιήθηκε για να αποδοθεί στους κατοίκους της πόλης. Αποτέλεσμα της επίπονης αυτής προσπάθειας, ήταν να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ανάπλασης του πάρκου, η οποία αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους της περιοχής και είχαμε τη χαρά να εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης των Χανίων.

Αποτέλεσμα του παραπάνω εγχειρήματος, ήταν να αναπτυχθούν, εκτός από τις γνώσεις και τις δεξιότητες όλων των εμπλεκόμενων και οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων. Δημιουργήθηκε το αίσθημα της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας αλλά και μια εξοικείωση των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο, ο οποίος διαμορφώθηκε με τη βοήθεια και την συνδρομή τους. Η σχέση αυτή γεννά σεβασμό, προστασία και φροντίδα του χώρου.

IMG_6337_adj p2