2015

Το 2015, επικεντρωθήκαμε στη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων – πρακτικών στο δημόσιο αστικό περιβάλλον, μέσω συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και δράσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα του φεστιβάλ.

Η χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, έχει οδηγήσει αναμφίβολα στη δημιουργία νέων βιωμάτων και εμπειριών στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στο αστικό περιβάλλον, η τεχνολογία έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με διεθνείς διαπιστώσεις, τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της αστικής ζωής (έξυπνη πόλη). Με αυτόν τον τρόπο, πόλη και δημόσιος χώρος μετατρέπονται σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων, μέσα από την οποία ο πολίτης, είτε στη θέση του χρήστη, είτε του δημιουργού της έξυπνης πόλης συλλέγει, αξιοποιεί ή δημιουργεί πληροφορίες.

Θεματικοί άξονες που προτάθηκαν:

• Έξυπνη πόλη. Εφαρμογή και οφέλη στο δημόσιο χώρο.
• Δεδομένα του δημόσιου χώρου που επαναξιολογούνται ή/και μεταβάλλονται, μέσα από την χρήση εφαρμογών.
• Αξιοποίηση και αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας στο δημόσιο αστικό περιβάλλον.
• Σχέση τεχνολογίας και συμπεριφοράς του χρήστη στο δημόσιο χώρο.
• Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (ιστορικών-πολιτιστικών) μιας πόλης, διαμέσου της τεχνολογίας.
• Τρόποι ενεργοποίησης του χρήστη, προκειμένου να μπορέσει να παράξει δικό του έργο διαμέσου της τεχνολογίας και όχι να είναι ένας παθητικός δέκτης πληροφορίας.

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του θέματος, οι δράσεις που διεξάχθηκαν, ενθάρρυναν τη συμμετοχή του χρήστη και δεν θα επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Οι δημόσιες συζητήσεις και οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Χανίων το διήμερο 6 & 7 Ιουνίου 2015.

 

/Πρόγραμμα διαλέξεων και δρώμενων