2014

Το 2014, με στόχο την ανανέωση του φεστιβάλ, επικεντρωθήκαμε στην ανάδειξη των χωρικών και ανθρωπογενών προεκτάσεων του δημόσιου χώρου, μέσω συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους ανοικτούς χώρους της πόλης και δράσεων που σκοπό είχαν την ενεργή συμμετοχή του χρήστη.

Στη συνάντηση, διαπραγματευτήκαμε τη χωρική συμπεριφορά και την επίδραση των ομαδικών δράσεων, τόσο στους χρήστες όσο και στο δημόσιο χώρο. Όλο και περισσότερες ομάδες δραστηριοποιούνται στο δημόσιο χώρο, αποσκοπώντας στην πολύπλευρη αξιοποίησή του και στη δημιουργία εν δυνάμει προσωπικών “τόπων” μέσα σε αυτόν. Αυτές οι συλλογικές και οι συνεργατικές δράσεις καλλιεργούν μια δυναμική διαφορετικής χρήσης και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν τη σχέση των πολιτών τόσο μεταξύ τους, όσο και μαζί του. Οι ομάδες – groups – communities, στον ψηφιακό, στο φυσικό και σε χώρους που προκύπτουν από την αλληλοεπικάλυψή τους, δρουν και αλληλεπιδρούν, προκαλώντας τους συνεχείς μεταβολές.

• Με ποιους τρόπους οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου; σε σχέση με τη στιγμή της δράσης αλλά και μακροπρόθεσμα;
• Κατά πόσο οι συλλογικές δράσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την αντίληψη του χρήστη ως συνεργάτη σε μια συλλογική διαδικασία, αλλά και ως άτομο;

Το p_public προσκάλεσε διαλέξεις, δρώμενα, εικαστικές εγκαταστάσεις – εκθέσεις με αναφορά στον ορισμό και στους τρόπους σχεδίασης του ενεργού δημόσιου χώρου και της χωρικής συμπεριφοράς, με σκοπό να ανταλλάξουμε ιδέες και να φτιάξουμε το δημόσιο χώρο του σύγχρονου «εμείς».

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ και σε συνέχεια του επιτυχημένου συμμετοχικού δρώμενου “cocktail partYcipation”, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της εσπερίδας “Ενεργοποιώντας το Δημόσιο Χώρο – Celebrating Public Space”, τον Οκτώβριο του 2011, η ομάδα p_public διοργάνωσε το “cocktail partYcipation II – From D.I.Y. (Do It Yourself) to D.I.W.O. (Do It With Others)”.

Οι δημόσιες συζητήσεις τα δρώμενα πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Χανίων το τριήμερο 6 – 8 Ιουνίου 2014.

 

/Πρόγραμμα διαλέξεων

/Πρόγραμμα δρώμενα