2013

Με αφορμή το πλήθος των γεγονότων που σημαδεύουν τη σύγχρονη κοινωνία και επιβάλλουν ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης, άλλοτε μέσω της προσαρμογής και άλλοτε μέσω της ρήξης, το 2013 συζητήσαμε για την εξέλιξη του δημοσίου χώρου.

Όπως ένας ανθρώπινος οργανισμός, κατά τη θεωρία του Δαρβίνου, μεταλλάσσεται επηρεαζόμενος από τους εξωτερικούς παράγοντες, κατά αντιστοιχία η πόλη, ως ένας οργανισμός, επηρεάζεται από πολλαπλές παραμέτρους και μεταλλάσσεται σε μορφή και λειτουργία. Κατ’ επέκταση, το ίδιο συμβαίνει και στο δημόσιο χώρο.

To 2013, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις επιρροές που καθόρισαν τη σημερινή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σχολιάσαμε την αβίαστη ή επιτηδευμένη προσαρμογή του στις εκάστοτε εξωγενείς συνθήκες, εντοπίσαμε τις εσωτερικές σχέσεις με τα υπόλοιπα ‘δομικά’ στοιχεία της πόλης και εκτιμήσαμε τις μελλοντικές τάσεις.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στις 8 και 9 Ιουνίου 2013 και διαμορφώθηκαν στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

1. Ποιοι οι παράγοντες που φαίνεται να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του δημόσιου χώρου; 

Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, θρησκεία, τεχνολογία είναι μόνο μερικοί από τους αυτούς που κατά την πάροδο του χρόνου εντοπίζονται ως υπαίτιοι της μετάλλαξης του δημόσιου χώρου.

2. Μακροχρόνιος αστικός σχεδιασμός: 

Μία προσπάθεια ελέγχου της εξέλιξης, η επιτυχία και η αποτυχία του.

3. Απρόβλεπτη / “αυτοφυής” εξέλιξη. 

Μεταβολές στο δημόσιο χώρο ως απόρροια γεγονότων και όχι σχεδιασμού.

4. Στοιχεία του δημόσιου χώρου που δεν επιβίωσαν και για ποιούς λόγους. 

Δημόσιοι χώροι που δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν και υποχώρησαν/ατόνησαν/εξαλείφθηκαν μπροστά στη πίεση της εξέλιξης. Ανίχνευση των αιτιών.

Δημόσιος χώρος σε εξέλιξη, σε κίνηση, σε δράση, σε εγρήγορση…Ο δημόσιος χώρος που είχαμε, που μας έμεινε, που θέλουμε. Ο δημόσιος χώρος που μας ανήκει και που με την ευκαιρία των δρώμενων του φεστιβάλ μπορέσαμε να τον δούμε όπως οραματιζόμαστε. Για 4η χρονιά έγινε προσπάθεια να συμβάλλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία της πόλης των Χανίων, με άξονα την αποκατάσταση της σχέσης των δημόσιων χώρων της με τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Έμφαση δόθηκε στη χρήση των υπαίθριων αδιαμόρφωτων, δυσλειτουργικών, εγκαταλελειμμένων χώρων και στην εναλλακτική χρήση των υφιστάμενων δημόσιων.

Τα δρώμενα πραγματοποιήθηκαν στις 7, 8 και 9 Ιουνίου 2013 και είχαν σκοπό την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε το φυσικό και αστικό τοπίο, πάντα με σεβασμό στις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου.

Το πλήθος των προτεινόμενων σημείων για δράσεις, ήταν ενδεικτικό του στόχου μας να ενεργοποιηθεί και να αναζωογονηθεί ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλλε και η σύνδεση των διαφορετικών δράσεων μέσω “καλλιτεχνικών περιπάτων”, στους οποίους ο καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του/της, ενώ παράλληλα μέσω των καλλιτεχνικών αυτών διαδρομών, ο πολίτης/ επισκέπτης μπόρεσε να παρακολουθήσει μια σειρά από εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, είχε τη δυνατότητα να παρατηρεί κατά μήκος των διαδρομών, γνώριμα και μη μέρη, τα οποία είχαν αποκτήσει νέες χρήσεις. Μέσω αυτής της διαδραστικής κίνησης, μπόρεσε να γίνει αντιληπτή μια εναλλακτική άποψη των δημόσιων χώρων της πόλης που αποτέλεσε έναυσμα για νέους προβληματισμούς και ιδέες για την συνέχιση της εξελικτικής πορείας του δημόσιου χώρου της πόλης.

Πέρα όμως από τις δράσεις που προτάθηκαν, με αφορμή το θέμα του φεστιβάλ p_public “δημόσιος χώρος σε εξέλιξη”, η ομάδα p_public διοργάνωσε, μετά από κάλεσμα συμμετοχής σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα “ο δηΜΜΜόσιος χώρος σε κίνηση”.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του p_public, κατά το τριήμερο του φεστιβάλ και παρουσιάστηκε σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία).

 

/Πρόγραμμα διαλέξεων

/Πρόγραμμα δρώμενων