2012

Το 2012 το p_public διαπραγματεύτηκε το δημόσιο χώρο ως μέσο και τόπο έκφρασης. Τα πρόσφατα γεγονότα, όπως το κίνημα των πλατειών και οι μαζικές πορείες, τοποθετούν το δημόσιο χώρο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και επαναφέρουν κάποια ερωτήματα όπως: Σε ποιες βάσεις δομείται ο σύγχρονος δημόσιος χώρος; Τι εκφράζει και ποιοι εκφράζονται μέσα από αυτόν;  Η ευρύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση θέτει σε κρίση τη μορφή και λειτουργία του δημόσιου χώρου. Ιδέες και πολιτικές, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες διαβίωσης, καθορίζουν το σχεδιασμό του, ενώ έκτακτες και ασυνεχείς λειτουργίες επιβάλουν αλλαγές και προσαρμογές στη μορφή του ή απλά στις συνειδήσεις των χρηστών του.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) στις 9 και 10 Ιουνίου 2012 και οργανώθηκαν σε τέσσερις θεματικές ενότητες:


1. Η  έκφραση μιας ιδέας ως παράμετρος σχεδιασμού του δημοσίου χώρου

Αφορά δημόσιους χώρους που σχεδιάζονται με σκοπό να υπηρετήσουν μια συγκεκριμένη ιδέα, πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική.

2. Η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου μέσα από τη χρήση του

Η συνειδητή ή ασυνείδητη παρέμβαση των χρηστών στο δημόσιο χώρο, που αφήνει χωρικό αποτύπωμα και καθορίζει τη μορφή και τη λειτουργία του.

3. Προσωρινές χρήσεις / Μόνιμες ταυτότητες

Η έκφραση στο δημόσιο χώρο που δεν αφήνει υλικά ίχνη, αλλά έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ή να ανατρέψει την υπάρχουσα ταυτότητά του, στη συνείδηση των χρηστών.

4. Άτυπες – άυλες μορφές δημοσίου χώρου

Μέσα επικοινωνίας που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως δημόσιοι χώροι στους οποίους πραγματοποιείται μια αδιάκοπη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και τρόπων έκφρασης (διαδίκτυο και λοιπά μέσα επικοινωνίας).

 

Η θεωρία έγινε πράξη, εκτός των ορίων του Κ.Α.Μ. όπου πραγματοποιήθηκαν κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία της πόλης των Χανίων, με άξονα την αποκατάσταση της σχέσης των δημόσιων χώρων της με τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Έμφαση δόθηκε στη χρήση των υπαίθριων αδιαμόρφωτων, δυσλειτουργικών, εγκαταλειμμένων χώρων και στην εναλλακτική χρήση των υφιστάμενων δημόσιων.

Τα δρώμενα πραγματοποιήθηκαν στις 8, 9 και 10 Ιουνίου 2012 και είχαν σκοπό την εκ νέου ανακάλυψη της πόλης των Χανίων και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε το φυσικό και αστικό τοπίο, πάντα με σεβασμό στις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου.

Τα σημεία που προτείναμε για δράσεις, ΄ταν ενδεικτικά τα εξής:

Ενετικά Νεώρια, προβλήτα Ενετικού Λιμανιού, ανάχωμα Ανατολικών Ενετικών Οχυρώσεων, Αγορά, Φορτέτσα και λιμενοβραχίονας, οδός Κανεβάρο (δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο), πλατεία Σπλάντζιας, Βενετσιάνικη εκκλησιά Αγίας Ειρήνης, εκκλησία Αγίου Ρόκκου, προμαχώνας Moceningo, παρεκκλήσι Renier, χώρος πισίνας πρώην ξενοδοχείου Ξενία, πρώην εργοστάσιο της ΑΒΕΑ, αστικό κενό δίπλα στο Γιαλί Τζαμισί, Δημοτικός Κήπος, πάρκο Αμπεριάς  κλπ.

Τα διαφορετικά σημεία, ενώθηκαν μέσω “καλλιτεχνικών περιπάτων” στους οποίους ο/η καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του/της. Με την επιδίωξη να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος της πόλης, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο καλλιτεχνικών διαδρομών, μέσω των οποίων ο πολίτης/ επισκέπτης μπόρεσε να παρακολουθήσει μια σειρά από εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, είχε τη δυνατότητα να παρατηρεί κατά μήκος των διαδρομών, γνώριμα και μη μέρη, τα οποία είχαν αποκτήσει νέες χρήσεις. Μέσω αυτής της διαδραστικής κίνησης, μπόρεσε να γίνει αντιληπτή μια εναλλακτική άποψη των δημόσιων χώρων της πόλης.

 

/Πρόγραμμα διαλέξεων

/Πρόγραμμα δρώμενων