2011

Το 2011 στο Κ.Α.Μ. συζητήσαμε τι είναι αυτό που κάνει ένα χώρο πραγματικά δημόσιο. Η προβληματική και οι συζητήσεις γύρω από το δημόσιο χώρο έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με προσεγγίσεις από διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες και οπτικές. Είναι κοινή παραδοχή ότι ο δημόσιος χώρος αποτελεί νευραλγικό τμήμα της πόλης. Ωστόσο, στην πλειοψηφία οι πολίτες φαίνεται να αδιαφορούν για ότι ξεπερνά τα όρια της ιδιοκτησίας τους και η εκάστοτε ιθύνουσα αρχή αδυνατεί να ανατρέψει αυτή τη δυναμική. Είναι λοιπόν ο χαρακτηρισμός ‘δημόσιος’ πραγματικός, ή ορίζει απλώς το υπόλοιπο του ιδιωτικού χώρου; Γιατί η κοινωνία οικειοποιείται ένα δημόσιο χώρο -ή τον απορρίπτει-, τον διεκδικεί -ή τον αγνοεί-, τον χρησιμοποιεί -ή τον εκμεταλλεύεται-;

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Ιουνίου και αναζητήσαμε στρατηγικές και εφαρμογές που εξασφαλίζουν ένα πραγματικά δημόσιο χαρακτήρα στο χώρο μέσα από 4 δρόμους προσέγγισης:

1. Την σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Η διαχείριση του ορίου (fence it or not)
2. Τις συμμετοχικές διαδικασίες στον σχεδιασμό/υλοποίηση δημόσιου χώρου
3. Τις αρχές σχεδιασμού δημόσιων χώρων με ιδιαίτερες αναφορές στο μικροκλίμα και τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής
4. Τη διαχρονικότητα του δημόσιου χώρου όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη διαχείριση των μνημείων και μνημειακών συνόλων

Η συζήτηση μετασχηματίστηκε σε βιωματική εμπειρία έξω από το χώρο του Κ.Α.Μ. Έγινε δράση στο δημόσιο χώρο και περιελάμβανε διαφορετικές εκδηλώσεις αλλά και προσεγγίσεις μετασχηματισμού του δημόσιου χώρου με  εικαστικά δρώμενα και κατασκευές.  Έμφαση δόθηκε στους υπαίθριους αδιαμόρφωτους χώρους της πόλης ή σε εναλλακτικούς τρόπους χρήσης εκείνων που ήδη υπάρχουν.

Επιπλέον, επιχειρήθηκε ένα αστικό πείραμα, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της σχέσης του δημόσιου χώρου της πόλης με τον κάτοικο.

Με την συμμετοχή των κατοίκων και με εθελοντική εργασία, μεταμορφώσαμε ένα αστικό κενό στη γειτονιά της Αμπεριάς, σε ένα διαφορετικό δημόσιο χώρο, οικειοποιημένο πλέον από αυτούς που συνέβαλλαν στην κατασκευή του.

Οι συζητήσεις και οι δράσεις έλαβαν χώρα στην πόλη των Χανίων το τετραήμερο 3-6 Ιουνίου 2011.

 

/Πρόγραμμα διαλέξεων

/Πρόγραμμα δρώμενων