ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

info@p-public.gr (γενικές πληροφορίες)

lectures@p-public.gr (συμμετοχή στις διαλέξεις)

events@p-public.gr (για τη διοργάνωση ενός δρώμενου)

urbaninjection@p-public.gr (πληροφορίες σχετικά με την ένεση γειτονιάς)

funds@p-public.gr (αν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας)

το p_public στο facebook

το p_public στο vimeo

το p_public στο twitter